12 januari 2023

Groen licht voor de bouw

Een update

Het jaar 2023 is inmiddels op weg. Hieronder een update over de ontwikkelingen van de nieuwbouw van het Kindcentrum Hoogwoud waarin de scholen De Wulfram , De Adelaar met Berend Botje kinderopvang, de Jeugdbieb Hoogwoud en de Stichting Muziek Opmeer gehuisvest gaan worden.

Vergunning en extra krediet.

De gemeente Opmeer heeft gemeld dat de ingediende bezwaren ongegrond zijn verklaard. Daarnaast heeft de gemeenteraad van Opmeer een extra krediet beschikbaar gesteld. Daarmee is er groen licht voor de verdere voortgang van de bouw.

Contractpartners.

Voor het realiseren van de nieuwbouw zijn inmiddels de uitvoeringsovereenkomsten afgesloten met de firma Carlebur voor wat betreft de bouwkundige werkzaamheden, de W -installaties met de firma Wilms, de E- installaties met firma van der Laan en de installatie voor de luchtbehandeling wordt uitgevoerd door Klimaat Groep Holland.

De start van de bouw.

De planning is er nu op gericht om met de bouw van het KC te starten op 3 april 2023 zodat de oplevering in juni 2024 kan plaatsvinden. Tussentijds wordt iedereen geïnformeerd en op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en de voortgang.

Meer nieuws

3 oktober 2022

Update Nieuwbouw Kindcentrum Hoogwoud

Wij zijn verheugd met het nieuws dat de gemeente op 25 augustus jl. heeft besloten om haar medewerking te verlenen aan de aanvraag omgevingsvergunning voor het nieuw te bouwen kindcentrum Hoogwoud. Een mooie mijlpaal voor dit project!Zoals bij ieder project is het mogelijk om bezwaar te maken door omwonenden. Enkele bewoners hebben dit dan ook... Lees meer »

Lees verder
7 april 2022

Presentatie ontwerp kindcentrum Hoogwoud op dinsdag 5 en woensdag 6 april

Waarom een kindcentrum in Hoogwoud? Met het antwoord op deze vraag opende wethouder Robert Tesselaar van de gemeente Opmeer dinsdagavond 5 april voor ouders en leerkrachten de informatieavond over het kindcentrum Hoogwoud. ‘Met de keuze voor het oprichten van een Kindcentrum in Hoogwoud verwacht de gemeente Opmeer dat er een beter sluitend aanbod van voorzieningen... Lees meer »

Lees verder
15 maart 2022

Open informatieavond 6 april

Achter de schermen wordt er hard gewerkt aan de ontwikkeling van een prachtig nieuw kindcentrum in Hoogwoud. We delen graag de voortgang met de buurt. Hiervoor organiseren we op woensdagavond 6 april een informatieavond in de Raadzaal van het gemeentehuis van Opmeer, waar we met trots het ontwerp en de keuzes daarin met u delen.... Lees meer »

Lees verder
14 februari 2022

Nieuwbouw Kindcentrum Hoogwoud

In december hebben wij u geïnformeerd over de ontwikkelingen van de nieuwbouw van het Kindcentrum Hoogwoud. We hebben u een toelichting gegeven over de planvorming, hoe het ontwerp tot stand is gekomen en een uitleg over de locatie. In deze nieuwsbrief leest u o.a. meer over het voorlopig ontwerp en de ontwikkelingen rondom de jeugdbibliotheek.... Lees meer »

Lees verder