14 februari 2022

Nieuwbouw Kindcentrum Hoogwoud

In december hebben wij u geïnformeerd over de ontwikkelingen van de nieuwbouw van het Kindcentrum Hoogwoud. We hebben u een toelichting gegeven over de planvorming, hoe het ontwerp tot stand is gekomen en een uitleg over de locatie. In deze nieuwsbrief leest u o.a. meer over het voorlopig ontwerp en de ontwikkelingen rondom de jeugdbibliotheek.

Voorlopig ontwerp goedgekeurd

Het college van burgemeester en wethouders heeft het voorlopig ontwerp goedgekeurd. Het ontwerp is getoetst aan de kaders die de gemeenteraad heeft vastgesteld. Nieuwsgierig naar het voorlopig ontwerp? Kijk dan op https://kindcentrumhoogwoud.nl/

Eigen ruimte voor de jeugdbibliotheek

Lezen is leuk en zien lezen doet lezen. De jeugdbibliotheek heeft aan de gemeente Opmeer gevraagd of het mogelijk is om de Jeugdbibliotheek Hoogwoud een grotere (en eigen) ruimte te geven in het Kindcentrum. Het college van burgemeester en wethouders wil hieraan meewerken en zal de gemeenteraad hiervoor een plan voorleggen.

Welstand

Het bouwplan is aan de welstandscommissie gepresenteerd. Zij zijn akkoord gegaan met het bouwplan en spreken de waardering uit hoe het gebouw is geïntegreerd in haar omgeving.

Beweegonderwijs

Sport en bewegen hebben een positieve invloed op de leerprestaties. Ook worden kinderen sociaal vaardiger en krijgen ze meer zelfvertrouwen. De gemeente Opmeer gaat nog een extra beoordeling uitvoeren naar de technische levensduur van de nabij gelegen gemeentelijke gymzaal. Er is een ontwerp gemaakt om de buitenkant aan te laten sluiten bij het nieuwe kindcentrum, zodat ze één geheel gaan vormen.

Planning

Het Voorlopig Ontwerp is de basis voor het Definitief Ontwerp, deze volgt naar verwachting einde Q1 – 2022. Aansluitend volgt het indienen van de aanvraag tot omgevingsvergunning, worden de ruimtelijke procedures opgestart, het gebied bouwrijp gemaakt en volgt start bouw in Q4 – 2022.

Inloopavond voor omwonenden

Vanwege de coronamaatregelen is het nog niet gelukt om een inloopavond voor omwonenden te organiseren. Maar we gaan ervan uit dat dit binnenkort wel mogelijk is.

Vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen? Stuur dan een e-mail naar sjaakbeentjes@stichtingallure.nl.

Meer nieuws

6 april 2023

De bouw gaat beginnen!

We gaan nu echt beginnen. De aannemer Carlebur gaat in de week van 3 april 2023 beginnen met de voorbereidingen voor de bouwwerkzaamheden. Dit betekent dat bouwplaats wordt klaargemaakt, dat er bouwhekken worden geplaatst zodat wij kunnen gaan bouwen aan het nieuwe Kindcentrum Hoogwoud. Wij zijn met de aannemer, de scholen en kinderopvang nog aan... Lees meer »

Lees verder
12 januari 2023

Groen licht voor de bouw

Een update Het jaar 2023 is inmiddels op weg. Hieronder een update over de ontwikkelingen van de nieuwbouw van het Kindcentrum Hoogwoud waarin de scholen De Wulfram , De Adelaar met Berend Botje kinderopvang, de Jeugdbieb Hoogwoud en de Stichting Muziek Opmeer gehuisvest gaan worden. Vergunning en extra krediet. De gemeente Opmeer heeft gemeld dat... Lees meer »

Lees verder
3 oktober 2022

Update Nieuwbouw Kindcentrum Hoogwoud

Wij zijn verheugd met het nieuws dat de gemeente op 25 augustus jl. heeft besloten om haar medewerking te verlenen aan de aanvraag omgevingsvergunning voor het nieuw te bouwen kindcentrum Hoogwoud. Een mooie mijlpaal voor dit project!Zoals bij ieder project is het mogelijk om bezwaar te maken door omwonenden. Enkele bewoners hebben dit dan ook... Lees meer »

Lees verder
7 april 2022

Presentatie ontwerp kindcentrum Hoogwoud op dinsdag 5 en woensdag 6 april

Waarom een kindcentrum in Hoogwoud? Met het antwoord op deze vraag opende wethouder Robert Tesselaar van de gemeente Opmeer dinsdagavond 5 april voor ouders en leerkrachten de informatieavond over het kindcentrum Hoogwoud. ‘Met de keuze voor het oprichten van een Kindcentrum in Hoogwoud verwacht de gemeente Opmeer dat er een beter sluitend aanbod van voorzieningen... Lees meer »

Lees verder
15 maart 2022

Open informatieavond 6 april

Achter de schermen wordt er hard gewerkt aan de ontwikkeling van een prachtig nieuw kindcentrum in Hoogwoud. We delen graag de voortgang met de buurt. Hiervoor organiseren we op woensdagavond 6 april een informatieavond in de Raadzaal van het gemeentehuis van Opmeer, waar we met trots het ontwerp en de keuzes daarin met u delen.... Lees meer »

Lees verder